Barnekow Advokatbyrå

Byrå - Barnekow Advokatbyrå AB
Inriktning - Allmän praktik
Arvs- och gåvorätt
Avtals- och köprätt
Boutredningsman
Familjerätt
Fastighetsrätt
Internationell privaträtt
Kommersiella tvister
Språk - Engelska
Spanska
Tyska
Postadress - Box 39026, 100 54 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel - 08-765 14 10
Fax - 08-765 88 10
E-post - info@barnekow.se
lab@barnekow.se
Webbadress - www.barnekow.se
Kontorsgemenskap - Advokatfirman Roine Sievo AB
Kontorssamarbete - Advokatfirman Roine Sievo AB
VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 1.9/10 (12 votes cast)
Barnekow Advokatbyrå , 1.9 out of 10 based on 12 ratings
Verksamma rättsområden: Allmän praktik, Arvs- och gåvorätt, Avtals- och köprätt, Boutredningsman, Familjerätt, Fastighetsrätt, Internationell privaträtt, Kommersiella tvister

En kommentar
Lämna en kommentar »

 1. Jag och min syster anlitade Advokat Lisen Barnekow i en tvist gällande en vattenläcka i en bostadsrätt som uppkommit till följd av dolt fel i badrummet. Både jag och min syster är oerhört missnöjda med hennes ”insats”.

  Anledningen till att ordet insats omgärdas av situationstecken är att hon dels tydligt uppvisade bristande kunskap, dels inte läste in sig på fallet inför den förberedande förhandlingen, och slutligen INTE är behjälplig vid ansökan om ianspråktagande av rättsskyddet i hemförsäkring.

  Summa summarum rekommenderade hon oss att godta en uppgörelse innan rättegång på 50,000 SEK, där hon själv redan inkasserat drygt 20,000 SEK + 50,000 SEK i arvode från oss, samt ytterligare 130,000 SEK från försäkringsbolaget. Hon avrådde aldrig från att gå vidare utan ansåg att detta var ett ärende som var solklart (ändå avrådde hon oss från att ta detta till huvudförhandling i Tingsrätten).

  Efter att betalning erlagts kontaktade hon oss åter med en faktura på 36,000 SEK på grund av att vårt försäkringsbolag inte ersätter de timmar hon lagt ner som ej härrör till tvisten. Själv har jag aldrig godkänt att hon ska lägga ner arbetstimmar på något som inte härrörde till tvisten, vilket kan tyckas självklart. Hon motiverar då dessa timmar med att det var nödvändigt arbete för att föra tvisten vidare (och säger då också att hon inte skulle ha kunnat föra ärendet vidare då det var en del av tvisten). Baserat på det bad vi henne därför förklara detta för försäkringsbolaget så att täckning ges, men till svars får vi bara en kommentar om att det får vi själva göra för hon anser att fallet är avslutat.

  Till saken hör att varken jag eller min syster kan göra detta, då det endast är advokaten som kan intyga att dessa arbetstimmar härrör till tvisten. Hon hävdar dock att hon inte gjort något fel, och baserat på detta får ni göra er egen bedömning huruvida ni vill anlita Advokat Lisen Barnekow eller ej. Jag avråder er dock STARKT från att någonsin anlita denna advokat!

  Avslutningsvis vill jag tillägga att vi kommer att anmäla henne till Advokatsamfundet, då vi anser att hennes hantering av ärendet strider mot god advokatsed (hon ska vara behjälplig vid ansökan om ianspråktagande av rättsskyddet i hemförsäkring enligt god advokatsed), samt att vi kommer att bestrida hennes faktura till dess att vi når Tingsrätten, då vi anser att hennes debitering är oskälig. Synnerlig vikt vill jag lägga vid att den faktura vi redan betalt innehöll en självrisk på 20% av de 36,000 SEK hon nu vill att vi ska betala, så hon vill till viss del även ha dubbel betalning.

  Akta er som sagt för denna Advokat, det finns definitivt bättre advokater att anlita!

Lämna en kommentar

CAPTCHA-bild